8 warunków ergonomicznego krzesła biurowego według Ministra Pracy.

Co decyduje, że krzesło do pracy przy biurku jest funkcjonalne i ergonomiczne? Czy wygodę, która – zdawałoby się – jest odczuciem subiektywnym, można regulować przepisami prawa? Okazuje się, że tak. Przyjrzyjmy się, jakie regulacje prawne dotyczące krzeseł biurowych obowiązują w Polsce i JAKIE SĄ WYMAGANIA HIGIENY PRACY?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – krzesło biurowe, podobnie jak biurko (stół), uchwyt na dokumenty i podnóżek, jest zaliczane do wyposażenia dodatkowego stanowiska pracy. § 4. tego rozporządzenia zobowiązuje pracodawcę do zorganizowania stanowiska pracy z monitorem ekranowym w taki sposób, aby spełniało minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Wymagania te, zostały określone w załączniku do dokumentu.

W punkcie 1. ministerialnego załącznika czytamy, że wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia jego elementów nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i (lub) wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika. Sprawdźmy, jakie są minimalne wymagania w zakresie krzeseł biurowych kierując się uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy oraz ochrony zdrowia pracownika.

Krzesła biurowe do pracy przy komputerze – minimalne wymagania określone przez Ministra Pracy.

W załączniku, który nosi tytuł Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranoweurzędnicy poświęcili aż osiem podpunktów na stosunkowo szczegółowe opisanie budowy i parametrów krzesła biurowego, które powinno zapewniać bezpieczeństwo i komfort pracy pracownika. Należy wymienić kilka cech foteli ergonomicznych umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy oraz dostosowanych do sposobu wykonywania pracy.

Pracodawco pamiętaj, że musisz zapewnić dostosowanie stanowisk pracy odnosząc się do środków ochrony indywidualnej stosowanych w firmach w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
Stosowanie nowych rozwiązań technicznych, które oferują dobrej jakości fotele biurowe między innymi mechanizmy regulacji wysokości siedziska, podłokietniki oraz regulowane siedziska wpływa na jakość pracy, zdrowie i samopoczucie pracownika w środowisku pracy.

Zobacz fotele i biurka, które rekomendujemy : https://fotel.sitmo.pl/

Według przepisów krzesło biurowe powinno posiadać:

  • stabilność, dzięki co najmniej pięciopodporowej podstawie wyposażonej w kółka jezdne;

  • oparcie i siedzisko o wymiarach zapewniających wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów;

  • regulację wysokości siedziska w zakresie 400 – 500 mm, licząc od podłogi;

  • regulację wysokości oparcia;

  • regulację pochylenia oparcia w zakresie 5⁰ do przodu i 30⁰ do tyłu;

  • wyprofilowane oparcie oraz siedzisko zgodnie z naturalnym wygięciem kręgosłupa i odcinkiem udowym kończyn dolnych;

  • możliwość obrotu wokół osi pionowej w zakresie 360⁰;

  • podłokietniki, umieszczone na wysokości od 190 do 250 mm od płyty siedziska.

Dodatkowo minister zauważa, że wszystkie mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne, proste w obsłudze oraz usytuowane w sposób umożliwiający ich obsługę w pozycji siedzącej w środowisku pracy.

Należy też pamiętać o tym, że fotele powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, przydatna jest też świadomość o stanie sprawności technicznej fotela biurowego ponieważ niesprawny fotel powinien podlegać oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą.

Pięciopodporowa podstawa na kółkach, możliwość obrotu o 360⁰ i regulowana wysokość siedziska – m.in. takie wymogi musi spełniać ergonomiczne krzesło biurowe, mając na względzie ilość czasu przebywania pracowników w pozycji siedzącej z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy.

Zobacz fotele i biurka, które rekomendujemy : https://fotel.sitmo.pl/

Pracowniku, masz prawo do podnóżka!

W załączniku do rozporządzenia zwraca się uwagę na konieczność płaskiego, spoczynkowego ustawienia stóp na podłodze w trakcie wykonywania pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy. Jeśli wysokość krzesła uniemożliwia takie ułożenie, pracodawca koniecznie powinien wyposażyć miejsce pracy w podnóżek. Ale prawo do podpórki na stopy przysługuje pracownikowi nawet wówczas, gdy warunek spoczynkowego ustawienia stóp jest spełniony – wystarczy, że zgłosi takie życzenie, ponieważ to pracodawca organizuje miejsca pracy.

Kąt pochylenia podnóżka nie powinien przekraczać 15⁰ (może też być zupełnie płaski), a jego wysokość powinna być dostosowana do cech antropometrycznych pracownika. Jego powierzchnia nie może być śliska, a sam podnóżek nie może się przesuwać w trakcie użytkowania.
Pamiętajcie, że w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, można kontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za to w Waszej firmie jak i poza nią, w których obowiązku leży zaprezentować sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.

Ergonomiczne = zdrowotne?

Pracodawca wyposażając stanowisko pracy przy komputerze, jest zobowiązany do zastosowania się do określonych przepisami wymogów w zakresie budowy i parametrów krzeseł biurowych. Fotel biurowy dobrany zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra Pracy oraz prawidłowo wyregulowany do potrzeb pracownika spełnia warunki ergonomii, a zatem nie powoduje nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i w tym sensie może być traktowany jako zdrowotny. Praktyka pokazuje jednak, że te minimalne kryteria stosunkowo często są niewystarczające do zapewnienia komfortowej, a przez to bardziej efektywnej pracy przy komputerze. Ale to już temat na oddzielny wpis.

Pracodawco pamiętaj!
Systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z Twoim biurem korzystnie wpływają na pracowników i Twoją firmę. Stosowanie koniecznych środków profilaktycznych w obecnych czasach jest jak najbardziej wskazane.

Zapobiegajmy schorzeniom spowodowanym w wyniku zagrożeń zawodowych występujących przy pracy siedzącej, przy odpowiednim zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy – będzie to łatwiejsze 🙂

Zobacz fotele i biurka, które rekomendujemy : https://fotel.sitmo.pl/

#praca #bezpieczeństwo #przepisy bhp #pracodawca #pracownik

Zespół CONSIDO

 

Najnowsze wpisy:

STÓŁ BRIM

Ten stół to nie tylko mebel, to centrum dowodzenia dla nowoczesnej przestrzeni pracy, gdzie design łączy się z technologią, zapewniając płynną i stylową pracę.

Czytaj więcej »

Minimalistyczne i praktyczne akcesoria w miejscu pracy.

Naszym celem jest nie tylko dostarczenie pięknych i funkcjonalnych mebli, ale również zapewnienie naszym klientom pozytywnych doświadczeń i satysfakcji z procesu twórczego. Wierzymy, że każdy projekt jest podróżą kreatywną, w której współpracujemy z naszymi klientami, aby przekształcić ich marzenia w rzeczywistość.

Czytaj więcej »