Kerakoll

Projekt: Consido
Wyposażenie: Consido

Wykonaliśmy projekt i wyposażyliśmy biura Kerakoll. To projekt, który wymagał od nas wielu indywidualnych rozwiązań, pod względem wymagań dotyczących pomieszczeń socjalnych, które mogą sprawować swoją funkcję oraz w razie nagłej burzy mózgów – staną się salami konferencyjnymi ponieważ są wyposażone w projektory oraz TV.

Zobacz inny projekt:

IDEMIA