Krzesła biurowe – przepisy bhp. Co na temat ergonomii foteli do pracy mówi prawo?

/ / Ergonomia, Ergonomia stanowiska pracy
Krzesła biurowe przepisy bhp

8 warunków ergonomicznego krzesła biurowego według Ministra Pracy

Co decyduje, że krzesło do pracy przy biurku jest funkcjonalne i ergonomiczne? Czy wygodę, która – zdawałoby się – jest odczuciem subiektywnym, można regulować przepisami prawa? Okazuje się, że tak. Przyjrzyjmy się, jakie regulacje prawne dotyczące krzeseł biurowych obowiązują w Polsce.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – krzesło biurowe, podobnie jak biurko (stół), uchwyt na dokumenty i podnóżek, jest zaliczane do wyposażenia dodatkowego stanowiska pracy. § 4. tego rozporządzenia zobowiązuje pracodawcę do zorganizowania stanowiska pracy z monitorem ekranowym w taki sposób, aby spełniało minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Wymagania te, zostały określone w załączniku do dokumentu.

W punkcie 1. ministerialnego załącznika czytamy, że wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia jego elementów nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i (lub) wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika. Sprawdźmy, jakie są minimalne wymagania w zakresie krzeseł biurowych.

 

Krzesła biurowe do pracy przy komputerze – minimalne wymagania określone przez Ministra Pracy

W załączniku, który nosi tytuł Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, urzędnicy poświęcili aż osiem podpunktów na stosunkowo szczegółowe opisanie budowy i parametrów krzesła biurowego, które powinno zapewniać bezpieczeństwo i komfort pracy pracownika.

Według przepisów krzesło biurowe powinno posiadać:

  • stabilność, dzięki co najmniej pięciopodporowej podstawie wyposażonej w kółka jezdne;
  • oparcie i siedzisko o wymiarach zapewniających wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów;
  • regulację wysokości siedziska w zakresie 400 – 500 mm, licząc od podłogi;
  • regulację wysokości oparcia;
  • regulację pochylenia oparcia w zakresie 5⁰ do przodu i 30⁰ do tyłu;
  • wyprofilowane oparcie oraz siedzisko zgodnie z naturalnym wygięciem kręgosłupa i odcinkiem udowym kończyn dolnych;
  • możliwość obrotu wokół osi pionowej w zakresie 360⁰;
  • podłokietniki, umieszczone na wysokości od 190 do 250 mm od płyty siedziska.

Dodatkowo minister zauważa, że wszystkie mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne, proste w obsłudze oraz usytuowane w sposób umożliwiający ich obsługę w pozycji siedzącej.

 

meble-gabinetowe-consido-1 - consido.pl

Pięciopodporowa podstawa na kółkach, możliwość obrotu o 360⁰ i regulowana wysokość siedziska – m.in. takie wymogi musi spełniać ergonomiczne krzesło biurowe.

 

Pracowniku, masz prawo do podnóżka!

W załączniku do rozporządzenia zwraca się uwagę na konieczność płaskiego, spoczynkowego ustawienia stóp na podłodze w trakcie wykonywania pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy. Jeśli wysokość krzesła uniemożliwia takie ułożenie, pracodawca koniecznie powinien wyposażyć miejsce pracy w podnóżek. Ale prawo do podpórki na stopy przysługuje pracownikowi nawet wówczas, gdy warunek spoczynkowego ustawienia stóp jest spełniony – wystarczy, że zgłosi takie życzenie.

Kąt pochylenia podnóżka nie powinien przekraczać 15⁰ (może też być zupełnie płaski), a jego wysokość powinna być dostosowana do cech antropometrycznych pracownika. Jego powierzchnia nie może być śliska, a sam podnóżek nie może się przesuwać w trakcie użytkowania.

 

Ergonomiczne = zdrowotne?

Pracodawca wyposażając stanowisko pracy przy komputerze, jest zobowiązany do zastosowania się do określonych przepisami wymogów w zakresie budowy i parametrów krzeseł biurowych. Fotel biurowy dobrany zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra Pracy oraz prawidłowo wyregulowany do potrzeb pracownika spełnia warunki ergonomii, a zatem nie powoduje nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i w tym sensie może być traktowany jako zdrowotny. Praktyka pokazuje jednak, że te minimalne kryteria stosunkowo często są niewystarczające do zapewnienia komfortowej, a przez to bardziej efektywnej pracy przy komputerze. Ale to już temat na oddzielny wpis.

 

Pozdrawiamy
Zespół Consido